Giới Thiệu

Bán file in áo là một trang web tổng hợp cho các nhà thiết kế về hình in áo, cung cấp hơn 1000.000.000 mẫu thiết kế áo chất lượng cao, các biểu tượng dạng vector trong 1000 bộ sưu tập, và hơn 1.7000.000 đồ họa vector khác cho các nhà thiết kế và phát triển. Tất cả đều có bản quyền tự do  cả cá nhân và thương mại.
Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng các biểu tượng của 
bán file in áo, đồ họa vector và các mẫu thiết kế in áo tương ứng  sử dụng  với bất kỳ xưởng in nào hoặc bất kỳ hình thức trình bày nào. Tất nhiên, bạn nên tìm hiểu kĩ các điều khoản này trước khi sử dụng vì một số sẽ bắt buộc bạn phải ghi rõ lấy nguồn từ đây.

>